"Bạn không có nghĩa vụ phải mua nhà nếu bạn chưa ký hợp đồng mua bán." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Bạn không có nghĩa vụ phải mua nhà nếu bạn chưa ký hợp đồng mua bán." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn không có nghĩa vụ phải mua nhà nếu bạn chưa ký hợp đồng mua bán." câu này dịch sang tiếng anh:You are under no obligation to buy the house if you have not signed a purchase agreement.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login