"Chúng tôi chưa nhận được sự chấp thuận của Bộ trưởng vì đã thực hiện kế hoạch." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Chúng tôi chưa nhận được sự chấp thuận của Bộ trưởng vì đã thực hiện kế hoạch." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi chưa nhận được sự chấp thuận của Bộ trưởng vì đã thực hiện kế hoạch." dịch sang tiếng anh là: We have not yet received the approbation of the Minister for carrying out the plan.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login