"Họ nói về kế hoạch kỳ nghỉ của họ với hình ảnh động tuyệt vời." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Họ nói về kế hoạch kỳ nghỉ của họ với hình ảnh động tuyệt vời." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ nói về kế hoạch kỳ nghỉ của họ với hình ảnh động tuyệt vời." câu này tiếng anh là: They talked of their holiday plans with great animation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login