"Chúng tôi sàng lọc thông tin một cách cẩn thận để tìm ra manh mối giúp chúng tôi." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Chúng tôi sàng lọc thông tin một cách cẩn thận để tìm ra manh mối giúp chúng tôi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi sàng lọc thông tin một cách cẩn thận để tìm ra manh mối giúp chúng tôi." tiếng anh câu này dịch: We sifted the information carefully to find a clue that would help us.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login