"Nó đã bị hỏng nên tôi tặc nó ra." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Nó đã bị hỏng nên tôi tặc nó ra." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó đã bị hỏng nên tôi tặc nó ra." dịch câu này sang tiếng anh là: It was broken so I chucked it out.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login