"Với 20 đô la cho một tá, họ là một tay súng bắn tỉa." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Với 20 đô la cho một tá, họ là một tay súng bắn tỉa." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Với 20 đô la cho một tá, họ là một tay súng bắn tỉa." tiếng anh dịch: At $20 for a dozen, they're a snip.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login