"Bạn có thực sự mong đợi tôi tin điều đó?" tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Bạn có thực sự mong đợi tôi tin điều đó?" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có thực sự mong đợi tôi tin điều đó?" dịch sang tiếng anh: Do you really expect me to believe that?
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.