"Ngay cả những người đàn ông tốt nhất cũng bỏ qua quy tắc đơn giản đó." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Ngay cả những người đàn ông tốt nhất cũng bỏ qua quy tắc đơn giản đó." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngay cả những người đàn ông tốt nhất cũng bỏ qua quy tắc đơn giản đó." câu này tiếng anh là: Even the best of men ignored that simple rule.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login