"Chính phủ áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm trong cả nước." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Chính phủ áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm trong cả nước." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính phủ áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm trong cả nước." câu này dịch sang tiếng anh là: The government imposed a night-time curfew throughout the country.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login