"Tôi chỉ còn lại một vài đồng xu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi chỉ còn lại một vài đồng xu." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi chỉ còn lại một vài đồng xu." tiếng anh là: I've only got a few pennies left.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login