"Ông đã nhận được một khoản thù lao hào phóng cho các dịch vụ của mình." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Ông đã nhận được một khoản thù lao hào phóng cho các dịch vụ của mình." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã nhận được một khoản thù lao hào phóng cho các dịch vụ của mình." dịch câu này sang tiếng anh: He received a generous remuneration for his services.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login