"Những cuộc hôn nhân khác có thể trở nên tồi tệ, nhưng không phải là của họ." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Những cuộc hôn nhân khác có thể trở nên tồi tệ, nhưng không phải là của họ." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những cuộc hôn nhân khác có thể trở nên tồi tệ, nhưng không phải là của họ." câu này tiếng anh là: Other marriages might go stale, but not theirs.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login