"Ồ, tôi rất vui! cô ấy nói nhiệt tình" tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Ồ, tôi rất vui! cô ấy nói nhiệt tình" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ồ, tôi rất vui! cô ấy nói nhiệt tình" tiếng anh câu này dịch: Oh, I am glad! she said fervently
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login