"Những đội quân nổi loạn đã đổ chuông sân bay." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Những đội quân nổi loạn đã đổ chuông sân bay." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những đội quân nổi loạn đã đổ chuông sân bay." dịch câu này sang tiếng anh là: The rebellious troops ringed the airfield.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login