"Cô không thích làm việc chín đến năm." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cô không thích làm việc chín đến năm." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô không thích làm việc chín đến năm." câu này tiếng anh là: She didn't like working nine to five .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login