"Có thể phiên bản của Donna về những gì đã xảy ra đêm đó là chính xác?" tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Có thể phiên bản của Donna về những gì đã xảy ra đêm đó là chính xác?" tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có thể phiên bản của Donna về những gì đã xảy ra đêm đó là chính xác?" câu này tiếng anh dịch: Could Donna's version of what happened that night be correct?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login