"Tôi đã nhận được những đôi giày với một phần nhỏ của giá gốc." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tôi đã nhận được những đôi giày với một phần nhỏ của giá gốc." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã nhận được những đôi giày với một phần nhỏ của giá gốc." câu này dịch sang tiếng anh:I got these shoes at a fraction of the original price.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login