"Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đã được bầu vào các nhóm của Bush." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đã được bầu vào các nhóm của Bush." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đã được bầu vào các nhóm của Bush." câu này dịch sang tiếng anh là: A number of Republican congressmen were elected on Bush's coattails.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login