"Cả huyện đã có một không khí bị bỏ rơi và bỏ bê." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Cả huyện đã có một không khí bị bỏ rơi và bỏ bê." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cả huyện đã có một không khí bị bỏ rơi và bỏ bê." câu này dịch sang tiếng anh:The whole district had an air of abandonment and neglect.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login