"Ngoài công việc điện ảnh của mình, Redford được biết đến như một nhà vô địch về các nguyên nhân môi trường." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Ngoài công việc điện ảnh của mình, Redford được biết đến như một nhà vô địch về các nguyên nhân môi trường." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngoài công việc điện ảnh của mình, Redford được biết đến như một nhà vô địch về các nguyên nhân môi trường." dịch sang tiếng anh là: In addition to his movie work, Redford is known as a champion of environmental causes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login