"Công việc liên quan đến sự lặp lại liên tục của các phong trào tương tự." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Công việc liên quan đến sự lặp lại liên tục của các phong trào tương tự." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công việc liên quan đến sự lặp lại liên tục của các phong trào tương tự." tiếng anh câu này dịch: The job involved the constant repetition of the same movements.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login