"Họ dường như không đánh giá cao mức độ nghiêm trọng của vấn đề." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Họ dường như không đánh giá cao mức độ nghiêm trọng của vấn đề." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ dường như không đánh giá cao mức độ nghiêm trọng của vấn đề." dịch câu này sang tiếng anh là: They didn't seem to appreciate the magnitude of the problem.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login