"Giải thích của ông về bài thơ là mở để tranh chấp." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Giải thích của ông về bài thơ là mở để tranh chấp." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giải thích của ông về bài thơ là mở để tranh chấp." câu này tiếng anh dịch: His interpretation of the poem is open to dispute.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login