"Tôi có dày đặc không? Tôi không hiểu lắm." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tôi có dày đặc không? Tôi không hiểu lắm." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có dày đặc không? Tôi không hiểu lắm." câu này dịch sang tiếng anh:Am I being dense? I don't quite understand.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.