"Nó chỉ là một buổi diễn lại năm ngoái." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Nó chỉ là một buổi diễn lại năm ngoái." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó chỉ là một buổi diễn lại năm ngoái." dịch sang tiếng anh: It was just a rehash of last year's show.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login