"Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên." dịch câu này sang tiếng anh: Her eyes widened in pretended astonishment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login