"Bạn có thể sử dụng cá tươi hoặc đông lạnh." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Bạn có thể sử dụng cá tươi hoặc đông lạnh." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có thể sử dụng cá tươi hoặc đông lạnh." câu này dịch sang tiếng anh là: You can use fresh or frozen fish.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login