"Brad? Anh ta không biết nhiều về bóng chày." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Brad? Anh ta không biết nhiều về bóng chày." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Brad? Anh ta không biết nhiều về bóng chày." dịch sang tiếng anh: Brad? He doesn't know diddly about baseball.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login