"Bác sĩ hỏi bệnh nhân có nhận thấy có máu trong nước tiểu không." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Bác sĩ hỏi bệnh nhân có nhận thấy có máu trong nước tiểu không." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bác sĩ hỏi bệnh nhân có nhận thấy có máu trong nước tiểu không." dịch sang tiếng anh là: The doctor asked the patient if he noticed any blood in his urine.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login