"Một vài người trong chúng tôi đã đặt cược vào việc ai sẽ kết hôn trước." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Một vài người trong chúng tôi đã đặt cược vào việc ai sẽ kết hôn trước." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một vài người trong chúng tôi đã đặt cược vào việc ai sẽ kết hôn trước." câu này dịch sang tiếng anh:A few of us had a bet on who'd get married first.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login