"Đó là giả định để đi đến một bữa tiệc khi một người chưa được mời." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Đó là giả định để đi đến một bữa tiệc khi một người chưa được mời." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là giả định để đi đến một bữa tiệc khi một người chưa được mời." dịch sang tiếng anh là: It is presumption to go to a party when one has not been invited.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login