"Trận động đất có thể là kết quả của sự căng thẳng trong lớp vỏ trái đất." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Trận động đất có thể là kết quả của sự căng thẳng trong lớp vỏ trái đất." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trận động đất có thể là kết quả của sự căng thẳng trong lớp vỏ trái đất." tiếng anh câu này dịch: Earth quakes can result from stresses in the earth's crust.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login