"Ông đã làm một bản phác thảo của các vũ công ba lê." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Ông đã làm một bản phác thảo của các vũ công ba lê." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã làm một bản phác thảo của các vũ công ba lê." dịch câu này sang tiếng anh là: He did a sketch of the ballet dancers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login