"Chúng ta cần phải có được các nhà môi trường và doanh nghiệp trên cùng một trang để cải thiện mọi thứ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Chúng ta cần phải có được các nhà môi trường và doanh nghiệp trên cùng một trang để cải thiện mọi thứ." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng ta cần phải có được các nhà môi trường và doanh nghiệp trên cùng một trang để cải thiện mọi thứ." câu này tiếng anh dịch: We need to get environmentalists and businesses on the same page to improve things.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login