"Ấn Độ có tiềm năng trở thành một cường quốc chính thức." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Ấn Độ có tiềm năng trở thành một cường quốc chính thức." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ấn Độ có tiềm năng trở thành một cường quốc chính thức." câu này dịch sang tiếng anh là: India has the potential to become a full-fledged major power.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login