"Nói cho tôi biết chính xác nơi cô ấy sống." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Nói cho tôi biết chính xác nơi cô ấy sống." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nói cho tôi biết chính xác nơi cô ấy sống." tiếng anh là: Tell me exactly where she lives.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login