"Yêu cầu có vẻ không hợp lý." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Yêu cầu có vẻ không hợp lý." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Yêu cầu có vẻ không hợp lý." tiếng anh dịch: The request didn't seem unreasonable.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login