"Cô thường quở trách anh vì sự bất cẩn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô thường quở trách anh vì sự bất cẩn." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô thường quở trách anh vì sự bất cẩn." câu này dịch sang tiếng anh:She often rebuked him for carelessness.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login