"Nhưng điều đó không làm giảm tầm quan trọng của những khám phá của ông." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Nhưng điều đó không làm giảm tầm quan trọng của những khám phá của ông." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhưng điều đó không làm giảm tầm quan trọng của những khám phá của ông." tiếng anh dịch: But that's not to diminish the importance of his discoveries.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login