"Một bản sao lưu của chương trình máy tính không vi phạm bản quyền." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Một bản sao lưu của chương trình máy tính không vi phạm bản quyền." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một bản sao lưu của chương trình máy tính không vi phạm bản quyền." câu này dịch sang tiếng anh:A backup copy of a computer program does not infringe copyright.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login