"Chúng tôi đã có một vài khoảnh khắc đầy lông khi tôi nghĩ rằng chiếc thuyền sẽ chìm." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chúng tôi đã có một vài khoảnh khắc đầy lông khi tôi nghĩ rằng chiếc thuyền sẽ chìm." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã có một vài khoảnh khắc đầy lông khi tôi nghĩ rằng chiếc thuyền sẽ chìm." tiếng anh câu này dịch: We had a few hairy moments when I thought the boat was going to sink.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login