"Sự thật đơn giản là bạn sẽ không bao giờ đến trường đại học." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Sự thật đơn giản là bạn sẽ không bao giờ đến trường đại học." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự thật đơn giản là bạn sẽ không bao giờ đến trường đại học." tiếng anh dịch: The plain truth is that you'll never get to university.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login