"Cô ấy đã rất căng thẳng, và bắt đầu nhấn chai." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô ấy đã rất căng thẳng, và bắt đầu nhấn chai." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy đã rất căng thẳng, và bắt đầu nhấn chai." câu này dịch sang tiếng anh:She was under a lot of stress, and started hitting the bottle.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login