"Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ là một công cụ kiếm tiền thực sự." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ là một công cụ kiếm tiền thực sự." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ là một công cụ kiếm tiền thực sự." dịch sang tiếng anh là: We're hoping the show will be a real money-spinner.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login