"Các trợ lý đã từng rất hữu ích." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Các trợ lý đã từng rất hữu ích." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các trợ lý đã từng rất hữu ích." dịch câu này sang tiếng anh là: The assistant was ever so helpful.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login