"Các cầu thủ bóng chuyền bóng vào lưới." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Các cầu thủ bóng chuyền bóng vào lưới." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cầu thủ bóng chuyền bóng vào lưới." tiếng anh dịch: The footballer volleyed the ball into the net.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login