"Giọng của anh ấy đã cho anh ấy đi như một người miền Bắc." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Giọng của anh ấy đã cho anh ấy đi như một người miền Bắc." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giọng của anh ấy đã cho anh ấy đi như một người miền Bắc." tiếng anh câu này dịch: His accent gave him away as a northerner.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login