"Cô lồng những chiếc cốc thủy tinh vào một cái thùng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Cô lồng những chiếc cốc thủy tinh vào một cái thùng." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô lồng những chiếc cốc thủy tinh vào một cái thùng." tiếng anh là: She nested the glass tumblers in a crate.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login