"Ông thấy nó vừa thú vị vừa mang tính hướng dẫn để tìm hiểu về sự nghiệp của những người đàn ông tuyệt vời." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Ông thấy nó vừa thú vị vừa mang tính hướng dẫn để tìm hiểu về sự nghiệp của những người đàn ông tuyệt vời." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông thấy nó vừa thú vị vừa mang tính hướng dẫn để tìm hiểu về sự nghiệp của những người đàn ông tuyệt vời." dịch sang tiếng anh: He found it both interesting and instructive to learn about the careers of great men.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login