"Anh phải theo đuổi chính sách trong buổi hòa nhạc với các thành viên EU khác." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Anh phải theo đuổi chính sách trong buổi hòa nhạc với các thành viên EU khác." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh phải theo đuổi chính sách trong buổi hòa nhạc với các thành viên EU khác." câu này dịch sang tiếng anh là: Britain has to pursue policies in concert with other EU members.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login